Головна сторінка

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Гевко Роман Богданович (Roman Hevko) –завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

 Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за напрямками:

– «МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «магістр»;

– «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр».

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування займає вагоме місце в системі вищої освіти і науки західного регіону України. Ми успішно працюємо в різних напрямах, що охоплюють розробку наукових і прикладних технічних рішень для секторів природокористування, агропромислового виробництва, машино- і приладобудування тощо. Наші освітні навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців для таких важливих сфер суспільного та природо-економічного розвитку України, як менеджмент природокористування і геодезія та землеустрій.

Сьогодні гостро відчувається брак висококваліфікованих фахівців, спроможних успішно вирішувати проблеми, які постають в середовищі землеустрою, землевпорядкування, ведення і використання даних земельного кадастру, супроводу будівельної і землевпорядної документації, управління природними ресурсами, природокористування та інших. Відповідно до запитів ринку праці та економічної доцільності, навчання за спеціальностями «Геодезія та землеустрій» і «Менеджмент природокористування» передбачає системне засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навиків роботи із земельним кадастром, геодезичними, геоінформаційними, картографічними приладами, а також із прикладними геодезичними та управлінськими програмами. Такий комплексний підхід дозволяє нашим випускникам досить легко реалізовувати свій потенціал на ринку праці відповідно до професії.