Завідувач кафедри

Завідувач кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

Гевко Роман БогдановичГевко Роман Богданович (Roman Hevko) – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

 E-mail: r.hevko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Внутрішній: 12425.
ORCID ID:  0000-0001-7569-2943
RESEARCHER ID: G-6777-2017
 Кабінет: 2401

 

У 1987 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, верстати та інструменти». Під час навчання в КПІ активно займався науково-дослідною роботою, опублікував 5 статей і отримав 32 авторських свідоцтва на винаходи.

Свою трудову діяльність розпочав у ВАТ «Тернопільський комбайновий завод», де у 1987-1998 рр. працював інженером-конструктором та заступником начальника науково-дослідного відділу.

У 1987 р. поступив на заочну форму аспірантури до Київського автомобільно-дорожного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1990 р. у Львівському політехнічному інституті.

З 1991 р. викладав за сумісництвом в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

У 2000 р. захистив докторську дисертацію в Національному аграрному університеті.

Автор понад 500 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографій, 11 посібників і підручників, більш ніж 300 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі.

Заслужений винахідник України.

Академік Інженерної академії України.

Голова Тернопільського відділення Інженерної академії України.

Лауреат обласної премії імені Івана Пулюя.

Підготував чотирнадцять кандидатів технічних наук.

Р. Б. Гевко – член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті та Вінницькому національному аграрному університеті.

Коло наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників компонувальних схем і робочих органів коренезбиральних машин та систем для транспортування сипких матеріалів по криволінійних трасах.