Історія кафедри

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра економіки біоресурсів і природокористування створена згідно наказу ректора ТНЕУ у 2015 році шляхом об’єднання двох кафедр – аграрного менеджменту і права та економіки та менеджменту природокористування, які функціонували у складі факультету аграрної економіки і менеджменту.

В процесі становлення ринкової економіки в Україні та інтеграції національної аграрної економічної освіти у світову систему вищої освіти за рішенням Вченої ради Тернопільського інституту народного господарства та наказом ректора інституту академіка О.А.Устенка 6 липня 1994 року на базі факультету аграрного бізнесу було створено кафедру аграрного менеджменту і права.

Основна мета формування випускової кафедри аграрного менеджменту і права полягала у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектору економіки України із спеціальності  «Аграрний менеджмент», які б володіли знаннями та навиками в галузях аграрної економіки та права з присвоєнням кваліфікації «Економіст-правознавець».

Колектив кафедри аграрного менеджменту і права в основному був сформований з викладачів, які працювали на кафедрі економіки організації і планування в АПК, яку очолював д.е.н., професор Дусановський С.Л.

Завідувачем новоствореної кафедри аграрного менеджменту і права був призначений доктор економічних наук, професор, академік АН ВО України (1996), єдиний в університеті член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (2002), Заслужений діяч науки і техніки України (2009)  Дудар Тарас Григорович.

Для роботи на кафедрі були залучені доктор економічних наук, професор, декан факультету аграрного бізнесу Олійник Василь Михайлович, кандидат економічних наук, доцент Габор Семен Сильвестрович, старший викладач Дульський Руслан Костянтинович, викладач Шевельова Світлана Олександрівна, старший лаборант кафедри Гладка Оксана Іванівна. Починаючи з 1996 р. обов’язки старшого лаборанта на кафедрі сумлінно виконувала Барна Наталія Володимирівна.

Для покращення викладання правових дисциплін студентам на кафедру були запрошені фахівці-юристи суддя Арбітражного суду в Тернопільській області  Турецький Іван Михайлович (в 1996р.), суддя Тернопільського міського суду Кропивна Людмила Володимирівна (в1997р.), Паславська Ольга Ярославівна (в 1999р.).

З метою удосконалення зв’язків та інтенсифікації навчального процесу при проведені занять з правових дисциплін, покращення виробничої фахової підготовки для студентів, у 1996р. Тернопільський інститут народного господарства уклав  договір про співпрацю з Арбітражним судом Тернопільської області (нині Господарський суд Тернопільської області) щодо створення на базі цієї установи  філіалу кафедри аграрного менеджменту і права. Завідувачем філіалу кафедри аграрного менеджменту і права в Господарському суді Тернопільської області починаючи з періоду його становлення був суддя, викладач кафедри Турецький Іван Михайлович.

Із зростанням бажаючих навчатись за спеціальністю «Аграрний менеджмент» в 1997-1999рр. до роботи на кафедрі були залучені випускники ТАНГу –  молоді викладачі Погріщук Борис Васильович (1997р.), Голомша Наталія Євгенівна (1997р.), Мельниченко Василь Васильович (1999р.), Чорний Руслан Володимирович (1999 р.).

Колектив кафедри агарного менеджменту і права (початок 2000 рр.): Габор С.С., Паславська О.В., Барна  Н.В., Мельниченко В.В., Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Дульський Р.К., Чорний Р.В., Заставнюк Л.І., Дудар В.Т.

 

З початку створення  кафедри велася підготовка кандидатів економічних наук із спеціальності 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК». В 1995-2005рр. за даною спеціальністю успішно захистили дисертаційні роботи і здобули науковий ступінь кандидата економічних наук: Шевельова Світлана Олександрівна, Білорус Петро Миколайович, Романків Ірина Ярославівна, Голомша Наталія Євгенівна, Фаїзов Анатолій Вікторович.

Успішно захистили  дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня в 2006-2013 рр. аспіранти і здобувачі кафедри: Волошин Р.В. (2008р.), Галущак В.В. (2010р.), Зигрій О.В. (2009р.), Заставнюк Л.І. (2011р.).

За період функціонування кафедри вчене звання доцента кафедри аграрного менеджменту і права отримали: к.е.н. Шевельова С.О., к.е.н. Голомша Н.Є., к.е.н. Волошин Р.В., к.е.н. Дудар В.Т., Курницький І.І., к.е.н. Лещик І.Б., к.е.н. Язлюк Б.О., к.е.н. Заставнюк Л.І., к.е.н. Чорний Р.В.

У 2009 р. за значний особистий внесок у розвиток аграрної науки, плідну науково-педагогічну діяльність Указом Президента України Т.Г.Дудару присвоєно Почесне звання  «Заслужений діяч науки і техніки України».

Історія створення кафедри економіки та менеджменту природокористування розпочалась ще 21 вересня 2000 року, коли у складі інституту аграрного бізнесу Тернопільської академії народного господарства за наказом ректора Устенка О.А. була створена кафедра Машини і обладнання АПК з метою задоволення потреб ринку у фахівцях із економічною освітою та технічним спрямуванням.

У складі кафедри було 8 працівників, з них 5 викладачів (Гевко Роман Богданович – завідувач кафедри; Данильченко Михайло Григорович, Крайняк Олександр Костянтинович, Ткаченко Ігор Григорович, Шаравара Анатолій Васильович), інженер-програміст (Мурована Наталія Іванівна), завідуючий навчально-проблемною лабораторією (Вовк Інна Володимирівна) та старший лаборант (Януш Людмила Теодозіївна).

За спеціальністю Менеджмент організацій у 2001 році при кафедрі відкрита спеціалізація Менеджмент харчової і переробної промисловості.

У 2002 році прийнятий на кафедру академік Нью-Йоркської академії наук США, д.т.н., професор Юрій Володимирович Дзядикевич.

Також у цьому ж році створена патентна служба, керівником якої був призначений Заслужений винахідник України Гевко Роман Богданович. До 2017 року викладачами-винахідниками ТНЕУ отримано 217 патентів на винаходи, більше половини з яких належать науковцям факультету агарної економіки та менеджменту.

У січні 2005 року відкрито нову спеціалізацію Менеджмент технічного сервісу і кафедру перейменовано на кафедру інженерного менеджменту (згідно наказу №12 від 12.01.2005р.).

Кафедра випускала фахівців з менеджменту для підприємств, що займаються переробкою сільськогосподарської продукції і харчової промисловості, а також технічного сервісу з обслуговування сільськогосподарської техніки.

У 2013 році до складу кафедри ввійшли доктор с/г наук, професор, член-кореспондент Лісівничої академії наук України Гайда Юрій Іванович, д.е.н., доцент Язлюк Борис Олегович, к.е.н. Любезна Ірина Василівна, стажист –дослідник Свинтух Мар’яна Богданівна.

Професорсько-викладацький колектив активно займається науковою роботою зі студентами. Зокрема, в 2007р. професор Дзядикевич Ю.В. за керівництво магістерською роботою студентки Луцишин Наталі, що брала участь у 7-му Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних, магістерських робіт у номінації «Аграрний менеджмент», нагороджений грамотою Президії науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування.

У 2010 році Дніпропетровський державний агарний університет нагородив  студентку Сапеляк Ірину сертифікатом переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Економіка сільського господарства та АПК» та  дипломом ІІІ ступеня .

Одеський державний економічний університет нагородив у 2011 р. студентку Муравицьку Людмилу як переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій». Сертифікат переможця Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових робіт у 2011 році за галуззю «Економіка сільського господарства та АПК» у Дніпропетровському державному аграрному університеті отримав студент Крайняк Костянтин.

За активний внесок у розвиток студентської науки, творчий пошук, активну життєву позицію грамотою ТНЕУ нагороджена студентка Януш Роксолана у номінації «Окрилена мистецтвом» у 2011році.

Подільський національний агро-технічний університет (м.Кам’янець –Подільський) у 2015 році нагородив дипломом третього ступеня студентку Грицюк Ганну як переможницю ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК»  серед студентів вищих навчальних закладів.

Львівський національний агарний університет у  2014 році  нагородив дипломом другого ступеня студентку Максимлюк Оксану та у 2015 році – Наталію Женіч як переможниць Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування».

Колектив кафедри інженерного менеджменту 2005 р. Зліва направо: Розум Р.І., Вовк І.В., Крайняк О.К., Гевко Р.Б., Януш Л.Т., Буряк М.В., Вітровий А.О.,  Вархоляк Л.О., Дзядикевич Ю.В.

 

На сьогоднішній день навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі менеджменту біоресурсів і природокористування здійснюють: зав. кафедри, д.т.н., професор, заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України  Р.Б. Гевко; д.т.н., професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Ю.В. Дзядикевич; д.е.н., професор, член НААН України Т.Г. Дудар; д.с.-г.н., проф. Гайда Ю.І. ;  к.т.н., доцент А.О.  Вітровий; к.т.н., доцент М.В. Буряк; к.т.н., доцент Р.І.  Розум; к.е.н., доцент Г.І. Пиріг; к.е.н., доцент В.Т. Дудар; к.е.н., доцент Р.В. Волошин;  ст. викл. В.В. Мельниченко, к.е.н., ст. викл. Любезна І.В.

Науково-дослідну роботу на кафедрі виконують також аспіранти Свинтух М.Б., Малевич Н.Ю., Градовий В.В.

Викладачі кафедри: професори Гевко Р.Б., Дзядикевич Ю.В. та доценти Розум Р.І., Вітровий А.О., Буряк М.В. визнані «Кращими винахідниками Тернопільської області » за високі досягнення в науково-технічній діяльності, а Гевко Р.Б. і Розум Р.І. – лауреати обласної премії імені Івана Пулюя.

Викладачі кафедри працюють над держбюджетними дослідженнями, госпдоговірними темами.

Госпдоговірні теми були укладені з ПП Грод М.С., ПАП Топільче, ТзОВ Тирас, Радехівським лісомисливським господарством і на теперішній час з ПАП «Дзвін», ТОВ «Колос-2».