Робота із патентами

Винахідницька робота  на кафедрі

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування створена 21 вересня 2000р. і основними дисциплінами, які викладають  на кафедрі є технічні дисципліни. Студенти, які навчаються на нашому факультеті набувають не тільки економічні, але і технічні знання. Викладачі, що читають дисципліни технічного спрямування, патентують свої технічні розробки і використовують  їх при навчанні студентів. Таким чином  студенти отримують при навчанні не тільки економічні знання, але і  практичний досвід, який знадобиться в подальшому житті і роботі.

До активної технічної творчості викладачів кафедри залучив зав.кафедри, професор, доктор технічних наук Гевко Р.Б., якому у 1995    р. було присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України».

На кафедрі працює 13 чол.,  десять з них – є винахідниками, і мають на  своєму особистому рахунку  технічні розробки, які захищені патентами України на винаходи і корисні моделі.

Завідувач кафедри Гевко Р.Б. отримав більш 300 патентів, в тому числі 186 патентів України і 136 патентів колишнього СРСР.

Професор Дзядикевич Ю.В. отримав 70 патентів, в т.ч  50 патентів  України і 20 патентів колишнього СРСР.

Доцент Розум Р.І. отримав 47 патентів України, доцент Вітровий А.О. – 45 патентів, доцент Буряк М.В. – 41 патент, доцент Любезна І.В. – 16 патентів, викладач Свинтух М.Б. – 13 патнтів, доцент Пиріг Г.І. – 5 патнтів, доцент Волошин Р.В. і лаборант Януш Л.Т. – по 1 патенту.

Загалом за період з 2003 по 2017 рік  викладачі кафедри отримали 159 Патнтів України на винаходи і корисні моделі. Запатентовані технічні рішення відрізняються різноманітністю творчості: вдосконалені конструкції гвинтових  конвеєрів для транспортування сипучих матеріалів  в АПК, вузли  картоплезбиральних і коренезбиральних машин для цукрових буряків,контрукції металорізального інструменту тощо. За останні 3 роки (кафедра  спеціалізується на менеджменті біоресурсів і природокористування)  запатентовані способи  покращення родючості грунтів, отримання органічного добрива,  вирощування  рослин ,  використання і утилізації  відходів  тваринництва, птахівництва та інших відходів агропромислового виробництва, тощо.  Отримано  більш 50 патентів України на корисні моделі, які спрямовані на покращення господарської діяльності в галузі АПК.

Тернопільська обласна організація раціоналізаторів і винахідників України щорічно підводить підсумки конкурсу на присвоєння почесного звання «Кращий винахідник Тернопільської області» і  присвоєння премії імені Івана Пулюя за високі досягнення в науково-технічній творчості. Так звання «Кращий винахідник Тернопільської області» присвоєно зав.кафедри  Гевко Р.Б. (2006р),  доцентам Розуму Р.І. (2017р) і Вітровому А.О. (2008р.), професору Дзядикевичу Ю.В. (2014р.), доценту Буряку М.В. (2015р.).

Премією імені Івана Пулюя відзначені  доцент Вітровий А.О.(2009р.),  зав. кафедри Гевко Р.Б. (2013р), доцент Розум Р.І. (2016р.), професор Дзядикевич Ю.В. (2017р.).

Заслуговує уваги той факт, що активну участь у винахідницькій роботі приймають  викладачі – жінки з економічною освітою: це доценти Любезна І.В. і Пиріг Г.І, викладач Свинтух М.Б. Серед запатентованих технічних рішень патенти отримані на способи вирощування рослин, виробництва органічних добрив, раціональне використання відходів деревних матеріалів тощо.

Запатентовані технічні розробки  використовуються в процесі викладання дисциплін по тематиці діяльності кафедри.  В цьому навчальному році відкрита нова спеціальність для студентів «Геодезія і землеустрій». Творча діяльність викладачів кафедри  в даний час спрямована на розробку і патентування нових технічних рішень.