Абітурієнту

Ключові умови вступу на спеціальність «Геодезія та землеустрій»

на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО для вступу:

На державну та контрактну форму навчання Лише на контрактну форму навчання

–        українська мова і література;

–        математика;

–        історія України або географія.

–        українська мова і література;

–        історія України;

–        географія  або іноземна мова.

 

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал для вступу на базі ПЗСО розраховується на основі балів, отриманих за результатами ЗНО (по 30 % за кожен предмет) та середнього балу атестату (10 %):

КБ = ЗНО1 х 0,3 + ЗНО2 х 0,3 + ЗНО3 х 0,3 + Атестат х 0,1

 

Додаткові бали

Вступники на базі ПЗСО мають можливість отримати додаткові бали (до 20 балів) до одного із предметів ЗНО (математики або географії) за результатами Всеукраїнської олімпіади ТНЕУ.

Детально про Всеукраїнську олімпіаду ТНЕУ

 

Корегування конкурсного балу

При вступі на базі ПЗСО конкурсний бал вступника може корегуватися на наступні коефіцієнти:

  • регіональний коефіцієнт (РК) (1,02) – для усіх вступників Тернопільського національного економічного університету;
  • сільський коефіцієнт (СК) (1,02) – для вступників, які здобули ПЗСО в сільських навчальних закладах;
  • галузевий коефіцієнт (ГК) (1,02) – для вступників, які вступають на спеціальність «Геодезія та землеустрій» за умови подання заяви із 1 або 2 пріоритетом.

 

Розрахунок підсумкового конкурсного балу

КБ = (ЗНО1 х 0,3 + (ЗНО2 + додаткові бали) х 0,3 + ЗНО3 х 0,3 + Атестат х 0,1) х 1,02 х 1,02 х 1,02

 

Приклад розрахунку підсумкового конкурсного балу за наступних умов:

  1. За результатами ЗНО Ви отримали наступні бали:

Українська мова і література – 164,0

Математика –                                 152,0

Географія –                                     160,0

  1. Середній бал атестату про ПЗСО склав 171,0.
  2. Ви прийняли участь у Всеукраїнській олімпіаді ТНЕУ з математики і отримали 17 додаткових балів до сертифікату ЗНО.
  3. Ви подали заяву на вступ до Тернопільського національного економічного університету на спеціальність «Геодезія та землеустрій» із 1 пріоритетом.
  4. Ви здобули ПЗСО в сільській школі.

КБ = (164,0 х 0,3 + (152,0 + 17) х 0,3 + 160,0 х 0,3 + 171,0 х 0,1) х 1,02 х 1,02 х 1,02 = 175,10

 

Якщо Ви не прийняли участі у Всеукраїнській олімпіаді ТНЕУ і подали документи із 3 або нижчим пріоритетом, тоді Ваш підсумковий конкурсний бал складе:

 

КБ = (164,0 х 0,3 + 152,0 х 0,3 + 160,0 х 0,3 + 171,0 х 0,1) х 1,02 х 1,02 = 166,36

 

 


НАВЧАЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

«ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

–    розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;

–    формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

–    забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;

–    здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

–    вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

–    геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;

–    відділах архітектури і містобудування;

–    інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;

–    будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;

–    на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;

–    в органах місцевого самоврядування.

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

Навчання за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється в межах освітньої програми «Менеджмент природокористування» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».

Освітня програма «Менеджмент природокористування» відіграє ключову роль в системі підготовки  керівних кадрів та висококваліфікованих фахівців із різних аспектів діяльності в природокористуванні. Більшість завдань і проблем, які постають перед людством в процесі використання природних ресурсів можна вирішити за допомогою інструментів і методів менеджменту. Тому, основним завданням спеціальності є формування фахівця, спроможного реалізовувати маркетингові функції в межах комплексу маркетингу, адмініструвати логістичну діяльність, здійснювати управління операційною діяльністю, управляти персоналом на засадах соціального партнерства, розробляти стратегії економічного та інноваційного розвитку організації, проектувати систему управління, діагностувати фінансово-господарську діяльність, розробляти мотиваційну систему та систему ефективного контролю діяльності, приймати та реалізовувати юридично обґрунтовані управлінські рішення з використанням інформаційних технологій. Забезпечувати раціональний і сталий процес природокористування суб’єктів господарювання відповідно до вимог законодавства та ринкових принципів ринкової економіки.

Фахівець з «Менеджменту природокористування» є компетентним у галузі управління організацією, змінами, проектами, якістю, процесами природокористування та ресурсозбереження, він також володіє цілісною системою знань із концептуальних еколого-економічних питань природокористування, що дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення в процесі господарської діяльності підприємств та організацій різних форм власності.

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент природокористування», випускники можуть працювати:

– керівниками підприємств та організацій, а також їх структурних підрозділів;

– провідними економістами в органах державного управління, органах місцевого самоврядування та громадських об’єднаннях;

– керівниками проектів, науковими співробітниками, консультантами, експертами, аудиторами в природоохоронній та інших галузях;

– викладачами університетів та інших навчальних закладів.